Følg byggeriet

Follow the build

Februar 2020

Solen skinner over Piemonte og det går fremad med byggeriet. På byggepladsen er tre murere i fuld gang med den tykke indermur.Når de smukke gamle mursten (blandet med håndhuggede “Lange” natursten) kommer udenpå, vil muren være i alt 50cm tyk. Tykke mure betyder….. køligt om sommeren og lunt om vinteren. Aircondition …. nej tak.

Nede foran huset har mursten og antikke teglsten taget opstilling. Der er patina og kvalitet for alle pengene.

Vi holder lange møder om klinkegulve, køkkenelementer, pejse og belysning og kører regionen tynd for at se på gamle døre, stenvaske og badeværelsesfliser!

Måske har vi huset under tag om to måneder…. så skal vi ha’ rejsegilde.

February 2020

The sun is shining over Piemonte and the building project is moving forward. On the construction site, three bricklayers are working on the thick inner wall. Thick walls equal ….. cool in summer and warm in winter. Air conditioning …. no need for that.

Different kinds of bricks lay in piles in front of the house. Lots of patina and quality.

We have had long meetings about tiled floors, kitchen elements, fireplaces and lighting and have visited many places around the region to look at old doors, stone sinks and bathroom tiles!

Maybe the roof will be in place two months …. then we will celebrate.

Udsigt

View

Mursten og tegl

Bricks

Byggeplads

Building site

Juli-august 2019

At bygge hus på afstand (faktisk 1700 kilometers afstand) kræver tålmodighed og fleksibilitet i forhold til byggemøder, sprogbarrierer og kulturforskelle. En speciel udfordring er, at store dele af Piemonte er under Unesco beskyttelse. Derfor er der rigtig mange restriktioner i forhold til hvilke materialer, der må bruges til det udvendige byggeri. Vi har valgt at bygge huset delvist i gamle genbrugs materialer og det tror vi kommer til at tilføre huset meget charme.

Derfor blev sommerferien 2019 brugt dels på byggepladsen og dels på diverse møder med vinduesfabrikanter, snedker og tømmerhandel.

Det var skønt at opleve hvordan de gamle italienske håndværkertraditioner holdes i hævd. Aldrig før har vi set loftsbjælker i massivt træ med en diameter på 40 cm. Nu glæder vi os bare til at det bliver tid at sætte trækonstruktionen op – og mens vi venter, støbes kælder og swimmingpool.

Og hvordan slutter man så sådan en arbejdsferie…… Selvfølgelig med Pizza og Barbera på ”terrassen” og den skønneste udsigt over vinmarker og de franske alper i baggrunden.

July/August 2019

Building a house at a distance (actually 1,700 kilometers away) requires patience and flexibility in relation to building meetings, language barriers and cultural differences. A special challenge is that parts of Piemonte are under UNESCO protection. Therefore, there are many restrictions regarding the materials that may be used for the exterior construction. We have chosen to build the house partly in old recycled materials and we think this will add a lot of charm to the house.

Therefore, the summer holidays 2019 were spent partly on the construction site and partly in various meetings with window manufacturers and carpenters – and at the lumber yard.

It is wonderful to see how the old Italian craftsman traditions hold true. Never before have we seen ceiling beams in solid wood with a diameter of 40 cm. Now we are looking forward to the wood construction being installed – and while we wait, the basement and swimming pool are cast.

And how to end such a working holiday …… Of course with Pizza and Barbera on the “terrace” with the beautiful view of vineyards and the French Alps in the background.

Tømmerhandel

Lumber yard

Tømmerhandel

Lumber yard

Pool og kælder

Pool and basement

Pool

Pool

Vin på terrassen

Wine on the terrace

Middag på terrassen

Dinner on the terrace

Juni 2019

Arbejdet med pilotering og udgravning til fundament og kælder tager fart. Vi bevarer så mange vinstokke som overhovedet muligt, hvorved huset, når det står færdigt vil være omkranset af vinmarken, og året rundt vil det således være muligt at følge med i druernes udvikling, arbejdet i vinmarken og selve vinhøsten.  I husets vinkælder vil man med tiden kunne finde vine fra egne avl. Druen er Barbera Nizza som er typiske for dette område.

June 2019

The work of planning and excavating the foundation and basement is under way. We are preserving as many vines as possible, so that when the house is finished, the house will be surrounded by the vineyard, and it will be possible to follow the development of the grapes, the work in the vineyard and the vineyard itself throughout the year. In the wine cellar of the house you will eventually find wines from our own crops. The grape is Barbera Nizza which is typical of this area.

April 2019

Arbejdet med sikring af byggegrunden  begynder. Grunden er stejlt skrånende og efter fjernelse at vinstokke, skabes der et plateau hvorpå huset skal bygges. De stejle skrænter sikres med både metal net og dræn.  Casa Mollie kommer til at ligge  240 meter over havets overflade med 180 graders udsigt mod syd vest.

April 2019

The work on securing the building site has begun. The plot is situated on steep slopes and after the removal of the vines, a plateau on which to build the house was created. The steep slopes are secured with both metal nets and drains. Casa Mollie will be 240 meters above sea level with a 180 degree views to the south west.

Februar 2017

Sidste rundvisning den dag (5 af 5) og vi var solgt med det samme!

February 2017

Last showing of the day (5 of 5) – and we loved it right away!