Følg byggeriet

Follow the build

2022 opdatering

Der er sket helt vildt meget gennem de seneste år. Casa Mollie står næsten klart og forhåbentlig varer det ikke så længe før vi kan vise jer det endelige resultat af vores drøm. Følg eventuelt med på vores Facebook side – så kan du få nyhederne efterhånden som de kommer.

2022 update

A lot has happened during the past years. Casa Mollie is almost complete and hopefully it won’t be long before we can show you the final result of our dream. Follow our page on Facebook and get the news as they arrive.

Casa Mollie kitchen

Forår og Sommer 2020

Umiddelbart efter sidste opdatering i februar 2020, gjorde Covid19 virus sit indtog i hele Europa og i Italien i særdeleshed. Alligevel kan vi her i begyndelsen af november konstaterer at Casa Mollie nu virkelig begynder at ligne det smukke hjem vi drømte om.

Ydervæggene i genbrugte mursten er lagt og imellem dem overrasker håndhuggede langhesten øjet.

Iøjnefaldende er også taget. De gamle teglsten indrammes af en inddækning i kobber ligesom også nedløbsrør lyser i endnu ikke irret kobber.

Indendørs får man øje på de kæmpe store bjælker som bær tag konstuktionen. Læg mærke til den specielle og traditionelle konstruktion hvor den vertikale bjælke lige nøjagtig IKKE hviler på tværbjælken. Hvis sneen falder tungt på taget, så afbøder konstruktionen at taget falder sammen og ødelægger huset. Tror nu risikoen er forsvindende lille på vores lokation, men så er vi i hvert fald ”forsikrede”.

Huset står, råt og smukt og skuer ud over den mest fantastiske udsigt, mens det venter  på at blive fyldt ud og gjort færdig med 4 soveværelser, køkken-alrum med pejs, 3 badeværelser og stort multirum med plads til leg og fællesskab. En vinkælder med mulighed for at gå på opdagelse i lokale vine,venter også på at blive en realitet.

Mens vi venter på at komme videre, kan I her nyde udsigten til både hus og landskab.

Spring and summer 2020

Immediately after the last update in February 2020, the Covid19 virus made its entry throughout Europe and in Italy in particular. Still, now in early November we can tell you that Casa Mollie is now really starting to look like the beautiful home we dreamed of.

The outer walls made of recycled bricks have been built. And the roof built with old tiles has a copper lining and thedownpipes light up because the copper has not yet changed it’s colour.

Indoors you can see the huge beams that carry the roof construction. Notice the special and traditional construction where the vertical beam does NOT rest on the crossbeam. If the snow falls heavily on the roof, then the construction mitigates that the roof collapses and destroys the house. I think the risk is not very high at our location, but now we are certain it won’t happen.

The house now stands “raw” and beautiful overlooking the most amazing views while waiting to be filled and finished with 4 bedrooms, kitchen-dining room with fireplace, 3 bathrooms and large multi-room with space for play and social activities. A wine cellar with the opportunity to explore local wines is also waiting to become a reality.

While we wait to move on, you can enjoy the view of both house and landscape here.

Ydervægge med genbrugs mursten

Outer walls with recycled bricks

Ydervægge med genbrugs mursten

Outer walls with recycled bricks

 Inde

Inside

 Tag

Roof

Udsigt

View