Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies, og når du besøger siden accepterer du automatisk anvendelsen af disse.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser.
Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Oplysningerne er anonyme og kobles ikke til den enkelte bruger.
Cookien kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

Hvorfor bruges cookies?

Cookies er en hjælp til besøgende på hjemmesiden, fx ved gentagne besøg på siden, hvor indstillinger og evt. indtastede oplysninger huskes, og derfor ikke skal indtastes igen.
Cookies bruges også til at indsamle statistik om hjemmesiden for at kunne forbedre den. Samt til at målrette annoncer og tjenester i markedsføringsøjemed.

Kan cookies afvises?

Du har mulighed for at afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du bruger.
Du skal være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge funktioner, som forudsætter, at hjemmesider kan huske dine valg.

Vil du vide mere om cookies?

Du kan læse mere om cookies og det juriske grundlag på Erhvervsstyrelsen.dk


Persondata

Vi samler ikke nogen persondata.

Cookie Policy

This website uses cookies, and when you visit the site you automatically accept their use.

What is a cookie?

A cookie is a small data file that is placed on your computer or other IT equipment. It recognizes your computer and gathers information about which pages and features are visited with your browser.
The cookie does not see who you are, what your name is, where you live or whether the computer is used by one or more persons. The information is anonymous and is not linked to the individual user.
The cookie cannot spread viruses or other malicious programs.

Why are cookies used?

Cookies help visitors, for example in case of repeated visits to the site, where settings and possibly entered information is remembered and therefore does not need to be entered again.
Cookies are also used to collect website statistics so that we can improve the site for your benefit. And they can be used for targeting ads and services for marketing purposes.

Can cookies be rejected?

You have the option to reject cookies on your computer by changing the settings in your browser. Where you find the settings depends on which browser you use.
Please note that if you turn cookies off, you will not be able to use features that require websites to remember your choices.

Want to know more about cookies?

You can read more about cookies and the legal basis at Erhvervsstyrelsen.dk (in Danish)

Privacy

We do not collect any personal data.